Czułem się jakbym oglądał historię w małej soczewce…