Podporucznik Jan Sawańczuk urodził się we Lwowie w 1845 roku.