Położone jest na zachód od osiedla Juliusza Słowackiego na terenie należącym do Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.