W 1906 roku otworzono w Głusku pierwszą chrześcijańską piekarnię.