19 kwietnia 1911 roku otwarto w mieście naszym szpital dla dzieci przy ulicy Poczętkowskiej 11 (dzisiejszej Staszica).