16 lipca 1923 roku miasto nasze było świadkiem ogromnego pożaru w Śródmieściu.