14 lutego 1942 roku Związek Walki Zbrojnej, rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych – gen. Władysława Sikorskiego został przemianowany na Armię Krajową.

Miasto nasze w latach okupacji hitlerowskiej stanowiło stolicę regionu o największym nasileniu walki podziemnej w kraju.

W latach 1939 – 1945 miasto nasze, tak jak cały kraj, przeżywało ogromną nawałę hitlerowskiego najeźdźcy.