Na obrzeżach Wrotkowa, jest taka przylegająca do ulicy Zemborzyckiej droga, którą niedawno nazwano imieniem Henryka Wolińskiego.

Po śmierci Józefa Piechoty Rada Miejska, przy akceptacji wojewody Józefa Rożnieckiego, czasowo powierzyła obowiązki prezydenckie dotychczasowemu wiceprezydentowi – Bolesławowi Liszkowskiemu.

Wieżę Trynitarską i Rynek łączy uliczka, która ma niezwykłego patrona.