Pan Maciej Łukowski do naszej redakcji 5 nieznajomych nam zdjęć z wystawy rolniczej w Lublinie nadesłał.