6 listopada 1896 roku władze miejskie w osobie prezydenta Klimenta Hryniewicza, podpisały kontrakt z inż. Adolfem Weisblatem na budowę i eksploatację wodociągów.

Początkowo miał być ukończony w ciągu 6 miesięcy, jednakże jego budowa przedłużyła się o następne pół roku.

18 b. m. mija 67. lat odkąd rzeki nasze z brzegów swych wystąpiły z powodu gwałtownej odwilży. Wówczas pod wodą znalazło się ok. 100 domów, w tym przybrzeżny obszar Rur Jezuickich. Stan taki utrzymywał się przez około 4 dni. W tym czasie nieznany z imienia i nazwiska fotograf wykonywał prezentowane poniżej fotografie. Uwiecznił na nich zarówno rzekę Bystrzycę, jak i jej dopływy – Czerniejówkę i Czechówkę. Widać też jakie … Continue reading „67 lat temu Bystrzyca z brzegów wystąpiła”

Patrząc na dzisiejszy plan Lublina widzimy 3 zasadnicze linie kolejowe, które przebiegają przez nasze miasto.