Początki sportu kołowego w mieście naszym należy datować na rok 1888.