Budynek ten zbudowano w latach 1927 – 1930 wed艂ug projektu s艂ynnego architekta Bohdana Konrada Eligarda Kelles-Krauzego.