Budowa obecnego gmachu liceum Staszica (wówczas było to Gimnazjum), łączy się z osobą dyrektora Tadeusza Moniewskiego, który swój urząd objął w 1930 roku. To za jego kadencji udało się ukończyć nowy gmach.

Od bardzo, bardzo dawna znany jest temperament Polaków. Lublinianie? Też nie odstawali.

19 kwietnia 1911 roku otwarto w mieście naszym szpital dla dzieci przy ulicy Poczętkowskiej 11 (dzisiejszej Staszica).