Tak na początku wieku XX nazywano wieś Wrotków położoną nieopodal Lublina