Miasto nasze w latach okupacji hitlerowskiej stanowiło stolicę regionu o największym nasileniu walki podziemnej w kraju.

W latach 1939 – 1945 miasto nasze, tak jak cały kraj, przeżywało ogromną nawałę hitlerowskiego najeźdźcy.