Tak wynika z informacji w Kurierze Warszawskim z 1885 roku. Jak wiadomo, kolej nadwiślańska zawitała do naszego grodu w 1877 roku.