Uniwersytet Powszechny im. Stefana Żeromskiego został powołany przez Zarząd Miejski 20 listopada 1935 roku.