W 1826 roku władze miejskie, zaniepokojone niedoinformowaniem mieszkańców w kwestiach podatków, pragnęły poinformować ich o należnościach wymaganych w bieżącym roku.