Tak nazywano majątek ziemski znajdujący się zaraz za ul. Lubartowską.