Na pierwszą ćwierć XIX wieku przypada powstanie w Lublinie ruchu wolnomularskiego.