Początki lubelskiej informatyki związane są ściśle z nowym zakładem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej należącym do Katedry Analizy Matematycznej.