Już przed II wojną światową Zarząd Miejski zamierzał zbudować nowe pomieszczenia dla swoich wydziałów. Jak się okazuje plany te nie zostały porzucone nawet w obliczu rozpoczętej wojny.

Już przed pierwszą wojną światową podejmowano w Lublinie próby oświetlania miasta elektrycznością.

Po upadku powstania styczniowego wszystkie miasta w Królestwie Polskim zostały pozbawione samorządu miejskiego.