Już przed pierwszą wojną światową podejmowano w Lublinie próby oświetlania miasta elektrycznością.

Po upadku powstania styczniowego wszystkie miasta w Królestwie Polskim zostały pozbawione samorządu miejskiego.