Żmigród był niegdyś wczesnośredniowieczną osadą, położoną nieopodal wzgórza staromiejskiego.

Istnieje w naszym mieście taka uliczka, troszkę na uboczu od głównych traktów komunikacyjnych.