Oddanie Zamku Lubelskiego na cele kultury

Już w październiku 1944 roku Zamek Lubelski postanowiono przeznaczyć na cele kulturalno-oświatowe.To wówczas podjęto decyzję o urządzeniu tam Muzeum oraz Archiwum Państwowego. Potwierdzono ją uchwałą przyjętą przez aklamację, która spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem społeczeństwa lubelskiego. Jednakże na rzeczywiste otwarcie muzeum potrzeba było jeszcze … Czytaj dalej Oddanie Zamku Lubelskiego na cele kultury