Budowa Zalewu Zemborzyckiego

Zalew Zemborzycki jak nie trudno się domyśleć, zwłaszcza rdzennym mieszkańcom miasta, swoją nazwę zawdzięcza dawniejszej wsi, a obecnej dzielnicy Lublina. W 1956 roku na powojennej Alma Mater – Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej pracownik naukowy Katedry Systematyki i Geografii Roślin Kazimierz Bryński, … Czytaj dalej Budowa Zalewu Zemborzyckiego