O gazecie

„Rynek Lubelski” – to internetowy, interaktywny magazyn historyczno-kulturalny, zawierający zdjęcia dawnego Lublina i okolic. Opatrzony jest artykułami naukowców i miłośników miasta.  Jest to w pewnym stopniu kontynuacja miesięcznika, wydawanego w 1922 roku pod tytułem „Rynek Lubelsko-Wołyński”.

 

 

Rynek Lubelsko-Wołyński 1922 nr 10 SAM_4794

 

„Rynek Lubelsko-Wołyński” ukazywał się pod redakcją Albina Kozłowskiego i był wydawany przez Biuro „Reklama” (ul. Kościuszki 8) jako kontynuacja czasopisma „Reklama”. Od maja 1922 roku pismo to zostało zastąpione przez miesięcznik „Rynek Prowincjonalno-Kresowy”. Miesięcznik był dostarczany bezpłatnie na terenie całego województwa lubelskiego i Wołynia w tysiącach egzemplarzy urzędom, instytucjom, stowarzyszeniom, czytelniom, lekarzom, adwokatom, cukierniom oraz wszystkim większym firmom handlowym i przemysłowym.Na łamach pisma można było odnaleźć informacje o firmach i spółkach akcyjnych na terenie województwa lubelskiego i wołyńskiego, o pilnej potrzebie odbudowy przemysłu na ziemiach wschodnich po zniszczeniach wojennych, o polskim projekcie komunikacji z Rosją, czyli o wszystkim co dotyczyło handlu i przemysłu, a także osadnictwa wojskowego na Kresach Wschodnich. Zawierał też skorowidz większych firm handlowo-przemysłowych, rozkład jazdy pociągów, najważniejsze adresy lubelskie. Posiadał stale rubryki, takie jak: Kronika, Skorowidz firm, Adresy, Reklamy.

Był drukowany w  Zakładach Graficznych J. Pietrzykowskiego.Na światło dzienne wyszło tylko trzy numery tego czasopisma: R. 2, nr 7/8 (maj 1922) – numer specjalny, poświęcony Wołyniowi; R. 2, nr 9 (czerwiec 1922) numer poświęcony odbudowie po zniszczeniach wojennych; R. 2, nr 10 (czerwiec/lipiec 1922) numer wystawowy wydany z okazji Lubelskiej Wystawy Rolniczo-Hodowlanej z dodatkiem krótkiego przewodnika po wystawie w Lublinie.

Chcąc kontynuować tradycję Rynku Lubelsko-Wołyńskiego, postanowiłem wskrzesić ten tytuł, nieco go zmieniając na potrzeby obecnej sytuacji geopolitycznej. I w ten sposób po 91 latach powstaje czasopismo w nowoczesnej formie, które pozbawione jest papierowego wydania. Jednakże fakt, że będziecie je państwo czytać na ekranach różnych urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu, nie świadczy o tym, że nie zachowuje ono przedwojennych reguł. Ma na to wskazywać sam wygląd, mający przypominać tą przedwojenną wersję  oraz reklamy, które przedstawiane są w jak najoszczędniejszej formie, takiej jak w publikacjach przeszło 90 lat temu.

Decyzją Sądu Okręgowego w Lublinie, I Wydział Cywilny, 15 października 2013 roku, magazyn „Rynek Lubelski” został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism, poz. 1310.

 

 

SAM_4780