W związku z powstaniem magazynu lublinianistycznego „Rynek Lubelski”, zapraszam państwa do współpracy.

Każdy może opublikować swoje materiały, niezależnie od wieku, wykształcenia, zainteresowań itp. Wyznacznikiem dla mnie jest wyłącznie wartość merytoryczna. Najbardziej mnie interesujące są teksty nigdzie wcześniej niepublikowane i rzecz jasna – związane z historią „Koziego Grodu”.

Co do formy. Może być to artykuł naukowy, popularnonaukowy, ale z chęcią publikowałbym również zdjęcia, materiały dźwiękowe oraz filmy. Praktycznie wszystko jest dozwolone.

Materiały będą publikowane w trakcie bieżącego miesiąca i tym sposobem składany będzie numer magazynu, np. numer wrześniowy kompletowany był we wrześniu itd.

Niestety na razie magazyn jest w fazie rozwoju i nie posiada numeru ISSN.

Warunki publikacji materiałów:

  • Autor nadesłanej treści udziela bezterminową i nieodpłatną zgodę na jej publikację na łamach magazynu „Rynek Lubelski”.
  • Autor podaje bibliografię na końcu nadsyłanego tekstu. Ewentualne materiały audiowizualne (podpisane) podaje w załącznikach.
  • Autor nadesłanej treści oświadcza, że jest ona jego autorstwa i nie narusza ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
  • Zastrzegam sobie możliwość dokonywania zmian edycyjnych w przysłanych materiałach (np. korekta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów etc.).
  • Zastrzegam sobie możliwość usunięcia tekstu bez podania przyczyn, a tym bardziej jeżeli okaże się on nierzetelny.

 

 

Kontakt

 


Osoby zainteresowane współpracą na powyższych zasadach, proszę o kontakt mailowy: redakcja@ryneklubelski.pl

 

W wiadomości elektronicznej proszę o podanie podstawowych informacji: temat artykułu,  imię, nazwisko, wiek, rodzaj aktualnej szkoły , wykształcenie i doświadczenie, historyczne lub niehistoryczne  zainteresowania. Dane te posłużą mi do sporządzenia biogramu na końcu publikowanego artykułu.