Czy podoba Wam się taki Plac Litewski?

To pytanie jeszcze kilka lat temu rozbrzmiewało we współczesnych mediach papierowych i elektronicznych. Liczne dyskusje, komentarze, analizy czy jest zasadne zmieniać przestrzeń w centrum miasta. W efekcie mamy piękne, nowoczesne miejsce do spotkań, spacerów, a nawet rozrywki.

Nowe barwy kościoła Kapucynów

Późno jesienną porą oczom naszym ukazała się nowa szata kościoła OO. Kapucynów.

Lublin 1940

Czułem się jakbym oglądał historię w małej soczewce…

Był sobie baobab… na placu.

23 maja dla Lublina niewątpliwie był dniem smutnym. Licząca ponad 100 lat topola czarna z placu Litewskiego zakończyła swój żywot pod warkotem pił mechanicznych.

Kiedy znikną szpetne szyldy?

Nasze miasto od wielu lat walczy ze sklepową pstrokacizną.

Dawna gospoda Ulmen – #wygaszona?

W ostatnim czasie niepokojące dochodzą do nas sygnały o polityce naszego Magistratu.