Turka k. Lublina

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Turka to wieś w Polsce zlokalizowana w województwie lubelskim, powiecie lubelskim, gminie Wólka, posiada bogatą historię sięgającą korzeniami epoki średniowiecza i polskiej szlachty.

Historia Turki rozpoczyna się w 1409 roku, kiedy to miejscowość stanowiła majątek szlachecki, a jej pierwszym znanym dziedzicem był Jakusz Turecki. Przez wieki, aż do drugiej połowy XVI stulecia, Turka utrzymywała status wsi szlacheckiej w obrębie województwa lubelskiego.

XVII wiek przyniósł wieśniakom czas buntu, z udziałem znanych postaci jak Wójtowicz i Sitarczyk. Wiek XIX to okres, w którym Turka, licząca wówczas 200 mieszkańców i 29 domostw, stała się domem dla rodziny Bielińskich, znanej z patriotycznych tradycji. Adam Bieliński, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, oraz jego syn Aleksander, zesłaniec syberyjski, byli wyrazistymi postaciami tego okresu.

Ostatnimi dziedzicami Turki byli potomkowie Bielińskich – Maria Bielińska i jej mąż, poseł II Rzeczypospolitej, Wacław Haczyński. Tragicznie, Wacław Haczyński stracił życie w Katyniu.

Historia parafii

Historia parafii w Turce rozpoczyna się od uroczystości Chrystusa Króla, 24 listopada 1984 roku, kiedy to poświęcono teren pod budowę kościoła na terenie ówczesnej parafii Bystrzyca, w diecezji lubelskiej. Ks. Kazimierz Janik objął funkcję rektora nowo utworzonego ośrodka duszpasterskiego, a tymczasową kaplicę wykorzystywano do odprawiania liturgii w okresie budowy świątyni. Projekt architektoniczny tego kompleksu sakralnego, których prace rozpoczęły się 16 lipca 1985 roku, opracował Antoni Herman z Lublina. Biskup lubelski Bolesław Pylak, dekretem z 2 października 1985 roku, przyznał budującej się świątyni wezwanie „Ciała i Krwi Pańskiej”, a za uroczystość odpustową ustanowiono niedzielę po Bożym Ciele. Pierwsza Msza święta, Pasterka, została odprawiona w jeszcze niewykończonej świątyni 24 grudnia 1986 roku.

4 sierpnia 1987 roku, bp Bolesław Pylak erygował parafię w Turce, oddzielając ją od parafii Bystrzyca, a ks. Kazimierz Janik, dotychczasowy rektor, został mianowany jej pierwszym proboszczem. Parafia została włączona do dekanatu Lublin – Podmiejski, a prace budowlane kontynuowano do 1991 roku, kiedy to 12 maja, biskup Pylak dokonał uroczystej dedykacji świątyni.

Zmiana proboszcza nastąpiła 6 grudnia 1993 roku, gdy funkcję tę objął ks. Mirosław Kowalczyk. W 1994 roku rozpoczęto starania o utworzenie cmentarza parafialnego, którego poświęcenie miało miejsce 5 listopada 1995 roku. Kolejną zmianę proboszcza zanotowano 15 czerwca 2000 roku, kiedy to ks. Bogusław Psujek objął tę funkcję. Tego samego roku, na mocy dekretu arcybiskupa Józefa Życińskiego, parafia została powiększona o mieszkańców i teren osiedla Turka-Borek.

16 czerwca 2003 roku ks. Krzysztof Kołodziejczyk został nowym proboszczem parafii. W listopadzie tego samego roku zakupiono działkę pod budowę nowej świątyni na osiedlu Turka-Borek, którą arcybiskup Józef Życiński poświęcił 7 grudnia 2003 roku wraz z krzyżem.

Kolejnym znaczącym etapem w historii parafii było wybudowanie kaplicy i rozpoczęcie posługi duszpasterskiej na osiedlu Borek, gdzie 19 kwietnia 2009 roku, dekretem metropolity lubelskiego, ks. arcybiskupa Józefa Życińskiego, została erygowana samodzielna parafia pw. Jezusa Miłosiernego. Pierwszym proboszczem tej nowej wspólnoty został mianowany ks. dr Waldemar Fac. W efekcie, parafia pw. Ciała i Krwi Pańskiej nieco się zmniejszyła.

Źródła:

Turka, [https://pl.wikipedia.org/wiki/Turka_(powiat_lubelski) – dostęp marzec 2024]

Historia parafii [https://turka.diecezja.lublin.pl/historia/ – dostęp marzec 2024]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *