Najnowsze

W Magistracie miało być Muzeum Miejskie

Już przed II wojną światową Zarząd Miejski zamierzał zbudować nowe pomieszczenia dla swoich wydziałów. Jak się okazuje plany te nie zostały porzucone nawet w obliczu rozpoczętej wojny.

Jakie kościoły zbudowano w Lublinie w okresie międzywojennym?

W okresie międzywojennym w Lublinie powstało kilka obiektów sakralnych.

Nowe odkrycie archeologiczne na Lipowej

Informację o nowym znalezisku podał Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie. Do odkrycia doszło w tym tygodniu przy budynku PZU Życie na głębokości ok. 1 – 1,5 m.

Jak Dziesiątą przyłączono do Lublina?

Na początku XX wieku przyszłość dzielnicy Dziesiąta nierozerwalnie wiązała się z rozwojem miasta. W okresie dwudziestolecia międzywojennego rozwój urbanistyczny i architektoniczny Lublina regulowany był działalnością planistyczną władz budowlanych lubelskich.

Działalność ZUS-u po wrześniowych bombardowaniach 1939 roku

ZUS wówczas nazywał się Ubezpieczalnią Społeczną. Nie przerwała ona swojej działalności, nawet w obliczu bombardowania Lublina.