Najnowsze

Lubelski teatr powojenny

W czasie okupacji  w Lublinie znaleźli się przedstawiciele teatru na czele z Józefem Klejerem i Ireną Ładosiówną. Po ustąpieniu Niemców, przystąpili oni do organizacji życia teatralnego w naszym mieście. Pierwsze przedstawienie w Teatrze Miejskim odbyło się 12 sierpnia 1944 roku.

Kiedy powstały lubelskie CPN-y?

27 lipca 1944 r. powołano organizację naftową pod nazwą Polski Monopol Naftowy i był to jednocześnie początek działalności Centrali Produktów Naftowych, czyli popularnego przez lata CPN-u.

Nazwiska lubelskich dzielnic

Oskar Kolberg był znanym polskim etnografem i dokumentalistą dawnych zwyczajów i obrzędów.

Lubelska Szopka z Kalinowszczyzny

Mieszkający w okresie międzywojnia murarze na Kalinowszczyźnie, podczas mroźnej zimy byli bezrobotni.

Bary mleczne PRL-u

W okresie PRL-u bardzo popularne stały się bary mleczne. W 1957 r. otwarto jeden z pierwszych tego typu lokali w mieście. Był to bar „Fabryczny” przy ul. Armii Czerwonej 6 (obecnie ulica Fabryczna).