Najnowsze

Kościół garnizonowy w Lublinie

Przy Alejach Racławickich w Lublinie stoi dość mały kościół o całkiem imponującej historii. Został zbudowany w 1904 roku i początkowo był cerkwią prawosławną dla wojska i policji carskiej. Budowniczymi tego kościoła byli żołnierze 18 Brygady Artylerii armii carskiej, która stacjonowała w Lublinie. Nie bez przyczyny usytuowano go przy al. Racławickich, niedaleko rogatki warszawskiej, gdyż tam właśnie znajdowały się koszary wojskowe.

Kulturowe nazwy dzielnic i dawnych osiedli Lublina

Nazwy kulturalne stanowią dość znaczną grupę wśród nazw dzielnic Lublina. Są to: Czwartek, Słomiany Rynek, Rury, Majdan Tatarski, Majdan Wrotkowski, Stare Miasto i Nowiny.

Lubelscy grabarze w służbie epidemii dżumy

Kiedy lubelskie niebo zaczyna spowijać morowe powietrze, a większość mieszkańców nie wychodzi bez potrzeby ze swoich izb, warto zajrzeć do historii, by zauważyć, że nie wszystkim zależało na powstrzymywaniu szerzenia się epidemii w ubiegłych wiekach.

Topograficzne nazwy dzielnic i dawnych osiedli Lublina

Nazwy dzielnic Lublina możemy podzielić na kilka kategorii. Do pierwszej, tytułowej z nich należą takie nazwy jak: Piaski, Zimne Doły, Choiny, Zadębie, Podzamcze, Krakowskie Przedmieście, Lwowskie Przedmieście i Czechówka.

Kiedy cmentarz przeszkadzał…

W czerwcu 1924 roku parafianie z Czwartku złożyli na ręce Starosty protest przeciwko rozszerzeniu cmentarza żydowskiego. O całej sytuacji poinformowali również ND-cki „Głos Lubelski”.