Najnowsze

Bary mleczne PRL-u

W okresie PRL-u bardzo popularne stały się bary mleczne. W 1957 r. otwarto jeden z pierwszych tego typu lokali w mieście. Był to bar „Fabryczny” przy ul. Armii Czerwonej 6 (obecnie ulica Fabryczna).

Otwarcie restauracji „Pod Fafikiem”

W 1960 roku na rogu al. Racławickich i ulicy Sowińskiego otwarto dla użytku publicznego restaurację „Pod Fafikiem”.

Czy podoba Wam się taki Plac Litewski?

To pytanie jeszcze kilka lat temu rozbrzmiewało we współczesnych mediach papierowych i elektronicznych. Liczne dyskusje, komentarze, analizy czy jest zasadne zmieniać przestrzeń w centrum miasta. W efekcie mamy piękne, nowoczesne miejsce do spotkań, spacerów, a nawet rozrywki.

„Ideal” – fabryka wag Piotra Księżyckiego

Początkowo przy Świętoduskiej 20, zlokalizowany był zakład p. Piotra Księżyckiego, byłego pracownika Fabryki Wag W. Hessa. To tam w 1908 roku rozpoczęto produkcję wag dziesiętnych i stołowych o małej nośności.

Wrzesień ’39 roku we wspomnieniach z 1940 roku

Lublin po wkroczeniu wojsk niemieckich znalazł się na terenie Generalnej Guberni. Podczas okupacji na rynek miejski wychodził „Nowy Głos Lubelski”, w którym to zamieszczono wspomnienia z pamiętnych dni września 1939 roku.