Najnowsze

Hotel, po którym został pusty plac…

Dzisiaj jest tutaj plac, który często jest miejscem spotkań „pod PDTem”, a w głębi stoi budynek dawnego Powszechnego Domu Towarowego. Hotel Wiktoria istniał obok kościoła św. Piotra i Pawła do pierwszych lat po II wojnie światowej.

Kaplica Świętej Trójcy

Kaplica Świętej Trójcy jest najcenniejszym zabytkiem sztuki średniowiecznej w Lublinie. Źródła pisane po raz pierwszy wspominają o niej w 1326 roku.

Jak powstał Zamoy?

Z historią dzisiejszego liceum im. Jana Hetmana Zamoyskiego, nierozerwalnie związane są dzieje szkoły im. Stanisława Staszica.

3 fotografie Wandy Chicińskiej z XIX wieku dostępne w domenie publicznej

Około 1874 roku znana lubelska pani fotograf Wanda Chicińska (1850-1938) stworzyła album składający się z widoków Lublina.