Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice – praca zbiorowa

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Ze zgromadzonych w książce tekstów wyłania się spojrzenie na dziedzictwo artystyczne Lublina poszczególnych epok historycznych w duchu podsumowania dotychczasowych ustaleń badawczych. Zarazem wiele z prac podkreśla decydujące osiągnięcia i zjawiska, które wyznaczały dynamikę przemian tkanki urbanistycznej i artystycznej miasta. W ten sposób opracowanie to w pewnym stopniu wydobywa tzw. węzłowe okresy dla przemian i rozwoju sztuki Lublina, które określiły jej charakter i jako takie stanowią najważniejsze punkty odniesienia dla zrozumienia palimpsestowej struktury dziedzictwa artystycznego miasta. Zdajemy sobie sprawę, że wiele wątków z tej bogatej historii zostało pominiętych czy omówionych przyczynkowo, w duchu postulatów zachęcających do podjęcia badań szczegółowych. Mając świadomość wybiórczego charakteru poszczególnych tematów, niniejszą publikację traktujemy więc jako przyczynek do wyznaczenia kolejnych obszarów badawczych oraz jako próbę spojrzenia na znane tematy w perspektywie nowoczesnych badań i metodologii. Mamy też nadzieję, że oddawana dziś do rąk Czytelników publikacja zainicjuje nowy etap dyskusji nad spuścizną artystyczną Lublina i wskaże kolejne perspektywy badań na przyszłość.

Autor: praca zbiorowa
Rok wydania: 2019
Oprawa: twarda
Format: 17,6×25 cm
Liczba stron: 420

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *