Wyrażenia owe zostały zebrane i opisane głównie z artykułu pt. „Przyczynki do nowego słownika języka polskiego”autorstwa Rafała Lubicza, znajdującego się w „Pracach Filologicznych” T. IV, z. 1. z 1892 roku. Praca ta zawierała zbiór prowincjonalizmów z Kujaw, Kaliskiego, Kieleckiego, Lubelskiego, Podlasia i Łomżyńskiego.  Wypisano słowa odnoszące się jedynie do gwary miejskiej (grodzkiej) i ówczesnych przedmieść, które dziś są dzielnicami Lublina.

A

 • Agwent

  oznaczało adwent i było charakterystyczne dla Lublina;

B

 • Bachmeta

  człowiek niezgrabny, rzecz niezgrabna (Lublin);

 • Baśka

  tym wyrażeniem w Lublinie określano więzienie, kryminał; ponadto powiadano „Wojuj, wojuj, chcesz iść do baśki”; prawdopodobnie tym osobliwym imieniem określano basztę na Zamku Lubelskim;

 • Bełtak

  drążek do mącenia wody podczas łowienia ryb sakiem (Ponikwoda);

 • Bierny

  mogący wiele objąć, np. „bierna łyżka” (Głusk);

 • Brejdaczka

  siostra

 • Brejdak

  brat

 • Brejtuga

  gęste błoto (Głusk);

 • Brykała

  chleb razowy (Lublin);

 • Buić się

  wzrastać bujnie do góry, stąd wybujały; Na Ponikwodzie śpiewano na weselach:

  „Oj wino, wino zielonusieńkie * Do góry jej się buiło”

 • Busztyn

  bursztyn; Na Ponikwodzie powiadano:

  „Trza jej dać na bursztyny, * Żeby miała ładne syny.”;

C

 • Chałupisko

  miejsce, gdzie stała chałupa; W Głusku mówiono: „stare chałupisko”;

 • Chylo

  ile (Głusk);

 • Ciuma

  dżuma; „A bodaj cie ciuma wziena” (Ponikwoda);

 • Cubrzyna

  czupryna; „U mojego Wojciecha cubrzyna jak strzecha.” (Ponikwoda);

 • Cyntwar

  cytwar (Lublin);

Ć

 • Ćwirnota

  nic dobrego, ladaco (Zemborzyce);

D

 • Druchnica

  druchna (Rury);

 • Drugira

  drugi raz (Głusk), por. tera, zara;

 • Drumla

  pogardliwe przezwisko; „O ty drumlo” (Ponikwoda);

 • Duszany

  z duszą; „Żelazko duszane” (Lublin);

 • Dygować

  dźwigać, dugować (Jakubowice);

 • Dziad

  prawiący przemowę, orację w obrzędzie weselnym (Abramowice);

 • Dzierzawa

  dzierżawa (Lublin);

 • Dziwem, dziwować się

  bardzo się dziwić; „Myśmy się dziwem, dziwowali.” (Lublin);

 • Dóma

  w dóma, w domu; na Ponikwodzie powiadano: „Ni w polu roboty, ni w duma”;

 • Dómość

  domostwo (?); „Móm ci ja gości,* Pełne dómości, * bede ich przyjmowała.” (Ponikwoda);

F

 • Feteć

  gałgan, szmata, ścierka; „Widać ci feteć” (Lublin);

G

H

 • Hapa

  gapa, gamoń (Lublin);

 • Hawtu

  tutaj (Jakubowice);

 • Hańtu

  tam (Lublin);

J

 • Jaducha

  kaszel, duszność (Lublin);

 • Jadwienta (od Jadwent)

  adwent w liczbie mnogiej; „to było jeszcze w jadwienta” (Abramowice);

 • Jakoratnie

  akurat, akuratnie (Lublin);

 • Jarchać się

  kłócić się, drzeć się z kimś (Abramowice); jargać się, jargolec se;

 • Jarmolicha

  pogardliwe przezwisko starych kobiet (Lublin);

 • Jaz

  aż (Lublin, Ponikwoda);

 • Jedłośnie

  „Kowaj ze zuzulu, kowaj ze jedłośnie, * Zapłać ze Marysiu za wionek załośnie” – z pieśni (Ponikwoda);

 • Juze

  już; „Juze stamtąd nie obacy, nawet swojej maty” – pieśń wojacka (Ponikwoda);

 • Jąkajła

  jąkała (Lublin);

K

 • Kaliciarz

  osoba, która nosi kalitę – torbę skórzaną (Lublin);

 • Kalita, kalitka

  torba skórzana (Lublin);

 • Kiele

  koło; „Okręcił mu sie kiele syi” (Ponikwoda);

 • Kloryk

  kleryk (Głusk);

 • Koczmołuch, kocmołuch

  piecuch, brudas (Lublin);

 • Kompanować

  być z kimś w kompanii, kolegować się (Głusk);

 • Korcować

  dawać korzec zboża; „Nasz panieńko się raduje, * Bo mu każda kupeczka korcuje.” (Bronowice);

 • Korowal

  korowaj (rodzaj kołacza z pieczywa pszennego lub żytniego – przyp red.) (Ponikwoda);

 • Korycizna

  parów (Ponikwoda);

 • Kować

  kukać; „Na tej jedlinie zuzula kowała”; „Kowaj ze zuzulu kowaj ze” (Ponikwoda);

 • Koziołek

  podstawka do noży, widelców i łyżek (Lublin);

 • Kołatawka

  klekotka używana w kościele, ale także narzędzie przywiązywane szkodnym bydlętom (Głusk);

 • Kołpakowata capka

  czapka barankowa wysoka (Abramowice);

 • Krolówna

  królewna (Ponikwoda, Lublin);

 • Krzacyna

  zbiorowo: krzaki (Głusk);

 • Krześląg

  szeslong (Lublin);

 • Kusztyga

  kulawy (Lublin);

 • Kutryca

  przekleństwo na stare kobiety; „U ty stara kutryco” (Jakubowice);

 • Kwak

  kaczor (Jakubowice);

 • Kędzierzowaty

  „Nie chciała Marysia talara bitego, * Wolała Jasieńka kędzierzowatego” (Ponikwoda);

L

 • Lachmus

  farba niebieska, którą miesza się z wapnem (Lublin);

 • Lady

  (kto) lada, byle; „Swego wianeceńka, lady komu nie dom.”; „Ty, Jasiu, kurzyne, * Ja lady mięsine (Będziewa jedli)”; (Ponikwoda);

 • Lagrowy ulepek

  ulepek ślazowy (Lublin);

 • Latoróstek

  latorośl; „Juz ci moi jabłonecce rok miniów, * A juz ji sie latoróstek rozwinón”, pieśń weselna (Ponikwoda);

 • Lemięcha

  pogardliwie człowiek niezdarny (Lublin);

M

 • Malisa

  Melissa (Ponikwoda);

 • Maty

  matka; „Juze stamtąd nie obacy, * Nawet swojej maty”; pieśń wojacka (Ponikwoda);

 • Małocha

  przezwisko nadawane wałkującym, tj. nie wymawiającym głoski ł; wałkonie (Abramowice);

 • Maść od owocu

  szara maść, (Lublin);

 • Meus

  Emaus: „w poniedziałek wielkanocny chodzą na meus” (Lublin);

 • Miesce

  miejsce (Jakubowice);

 • Mieszcki

  miejski (Głusk);

 • Miętusowe sadło

  tran (Lublin);

 • Modlitew

  modlitwa (Abramowice);

 • Morkotać, Mórkotać

  szemrać, (Lublin);

 • Mętra

  gieometra, geometra (Abramowice);

N

 • Na litery stawiać

  trzymać na loterii (Głusk);

 • Na opaszki nosić odzież

  nosić nie na rękawy, lecz okrywając się tylko (Lublin)

 • Naduciekać

  w połączeniu z uciekać: „Żebym uciekała i naduciekała”, pieśń (Ponikwoda);

 • Najść

  znaleźć; „Posed za nim braciseńko, * nie nased, ej nie nased” pieść weselna (Ponikwoda);

 • Namurszony

  zachmurzony: „chodzi namurszony”, (Lublin);

 • Nawisny

  (nawistny) przyjazny (Lublin);

 • Niedziołeńka

  niedziela; „Przyjdzie niedziołeńka, to się wytańcuje”; (Ponikwoda);

 • Niepeć

  nie można: „jak jedno wziąść, to drugiego niepeć; (Lublin);

 • Nietopyrz

  nietoperz: „Naści Jasiu niedopyrzu” (Ponikwoda);

 • Nieużyczny człowiek

  nieużyty (Lublin);

 • Niewierniczka

  niewierna: „Wy druchniczki, niewierniczki, * Nie wiernie mi służycie”, pieśń (Bronowice);

Z

 • Zaleciane

  nieświeże – (oś.Piastowskie – Rury – p. Anna Słabczyńska)

 • Złachać się

  zmęczyć się / np. szybkim chodzeniem – (os. Piastowskie – Rury – p. Anna Słabczyńska)