przekleństwo na stare kobiety; „U ty stara kutryco” (Jakubowice);

Podziel się