rzępolić; „mówią i rzępolić i rępolić”, (Lublin);

Podziel się