niewierna: „Wy druchniczki, niewierniczki, * Nie wiernie mi służycie”, pieśń (Bronowice);

Podziel się