miejsce, gdzie stała chałupa; W Głusku mówiono: „stare chałupisko”;

Podziel się