Snopkowa dzieje dawniejsze

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Snopków, obejmujący wieś i folwark położony nad rzeką Dys, był częścią gminy Jastków i parafii Lublin, znajdując się 7 wiorst od miasta Lublin. W XIX wieku folwark ten był znany z dobrze zarządzanego gospodarstwa i wybitnej stadniny. W roku 1827 Snopków liczył 37 domów i 223 mieszkańców.

Dobra Snopkowskie składały się z kilku folwarków: Snopków, Helenów, Marysin i Natalin, zajmujących łącznie 2703 morgi. Wśród nich były grunty orne i ogrody (1816 morgów), łąki (113 morgów), pastwiska (20 morgów), lasy (729 morgów), a nieużytki stanowiły 25 morgów. Na terenie znajdowało się 11 budynków murowanych oraz 18 drewnianych, a system płodozmianu obejmował 10-12 pól. Wśród lasów folwarcznych znajdował się nienadzorowany wiatrak.

Teren ten, historycznie charakteryzuje się bogatą topografią i granicami, które w przeszłości wyznaczały Nasutów (1417), Jakubowice i Krasienin (1419), a także ponownie Jakubowice (1420, 1428).

XV wiek był okresem, kiedy Snopków był własnością szlachecką. W roku 1409 dziedzicami byli Jan z Jastkowa oraz Marcin. W latach 1413-1418 dziedziczył Goworko-Goworek z Snopkowa, należący do rodu Rawiczów, a w latach 1417-1420 Piotr Jastkowski, który w 1420 roku zastawił 8 kmieci w Snopkowie Małgorzacie z Ciszycy za 60 grzywien. Ks. Marcin z Czechowa był dziedzicem w 1418 roku, a w 1428 roku dziedzictwo przejął Mikołaj Cebulka z Czechowa. W latach 1441-1452 dziedzicem był ponownie Jan z Jastkowa, który w 1450 roku odkupił sołectwo w Snopkowie. W dokumentach z tego okresu pojawiają się również inne postacie, takie jak Abraham (1443) czy Grzegorz, wójt ze Snopkowa (1455).

W latach 1456-1459 część Snopkowa należała do Wojciecha Cebulki z Czechowa. W 1463 roku, w wyniku działu rodzinnego, Snopków przypadł Małgorzacie, a w 1464 roku występuje ona w dokumentach wraz z mężem, Rafałem Ostrowskim. W kolejnych latach dziedzicami byli między innymi Mikołaj Mychowski i Mikołaj Orzechowski, a także Andrzej ze Snopkowa (1464).

Rok 1487 przyniósł dział majątku między synami Rafała Ożarowskiego, gdzie Jan otrzymał między innymi 12 kmieci na łanach w Snopkowie, a Mikołaj i Stanisław odpowiednie części ziemi i młyna. W 1496 i 1503 roku dziedzicami byli Jan i Mikołaj, a następnie Jan i Stanisław Ożarowscy.

W rejestrze poborowym z lat 1531-1533 odnotowano pobór z części należących do Rafała i Jakuba Ożarowskich. Wieś Snopków regularnie oddawała dziesięcinę snopową plebanowi lubelskiemu, co potwierdza Jan Długosz w swoich zapiskach, a także Liber Retaxationum, który odnotowuje dziesięcinę z lat 1529 z obu folwarków.

Źródła:

  • Księgi Ziemskie Lubelskie. Acta terrestia Lublinensia w Archiwum Państwowym w Lublinie. „Archiwa Państwowe w Lublinie”.
  • Białkowski L., Teki Archiwalne VII, Warszawa 1961, Najstarsze zapiski ziemskie lubelskie z r. 1409, wyd. L. Białkowski, Warszawa 1961.
  • Stanisław Kuraś- SHGL. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, oprac. S. Kuraś (Dzieje Lubelszczyzny, 3). „Dzieje Lubelszczyzny, 3”. Lublin 1998.
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarium_historii_Snopkowa
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Snopk%C3%B3w

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *