Uniszowice

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Uniszowice to wieś w województwie lubelskim, należąca do powiatu lubelskiego i gminy Konopnica. Początkowo, w drugiej połowie XVI wieku, była to wieś szlachecka w tej samej lokalizacji. Od 1975 do 1998 roku wieś znajdowała się pod administracją województwa lubelskiego. Obecnie Uniszowice tworzą jedno z sołectw gminy Konopnica, a liczba mieszkańców według spisu z 2011 roku wynosiła 699 osób.

Historia Uniszowic sięga 1409 roku, kiedy to miejscowość była znana pod nazwami „Unessouice” lub „Wnessouice”, a przez lata ewoluowała przez różne warianty nazwy aż do obecnej formy. W XV wieku wieś była własnością szlachecką rodziny Unieszowskich herbu Rawa. W XVIII i XIX wieku częścią wsi był Ignacy Morawicki, szlachcic i obywatel Lublina, który sprzedał majątek Ludwice Rozenbuszowej za 120 tysięcy złotych polskich w 1806 roku.

Pod koniec XIX wieku, według danych z 1892 roku z Słownika geograficznego Królestwa Polskiego, Uniszowice obejmowały wieś i folwark na obszarze 682 morgów, posiadając 17 osad i 27 mórg gruntu. Dane z 1827 roku wskazują na 12 domów i 137 mieszkańców, podczas gdy spis z 1921 roku odnotowuje 29 domów i 232 mieszkańców w kolonii Uniszowice oraz 14 domów i 87 mieszkańców we wsi.

Źródło:

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom XII, [dostęp marzec 2024]

Dodatek źródłowy:

Słownik historyczno – geograficzny ziem polskich w średniowieczu – http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=10684

UNIESZOWICE

(1409 n. Unessouice, Wnessouice, 1416 n. Vnessow, Vnessouicze, 1443 Wnyeschowycze, Vneschouicze, 1470-80 Unyaschowycze, 1529 Nyessovicze, Vnyessowycze), dziś Uniszowice, 7 km W od Lublina.

1. Pow. lub., par. Konopnica (DLB II 540).

2. 1411 Jakusz z U. pozwał rajców lub. o to, że rozgraniczając swą w. Konopnicę z w. Dąbrowica i Sławin naruszyli 32 granice kopcami w U. Rajcowie udowodnili świadkami, że w/w rozgraniczenie przeprowadzali w obecności Marka ojca Jakusza (ZDM V 1241).

3. Własn. szlach. 1409-30 Jakusz s. Marka, br. Adama, z U., wnuk Macieja z Ciechanek (TA VII 145-363, LP 141-7, OL I 10, ZL II 104-272, V 176, X 105-275). 1413-20 Małgorzata wd. z U. (ZL I bp., X 104-379, LP 139-48). 1415 Adam z U. br. Jakusza (ZL X 158). 1442 Jadwiga z U. (ZL V 227). 1442-51 Bartosz z U. (ZL I 57-189, IV 36, V 227). 1443 Grot z U. (ZL I 175). 1452-64 Jan z U. alias z Czarnowa [Mazowsze] (ZL I 141, IV 85-248, V 253-388); 1454-5 burgrabia lub. (Mp V 101, ZL IV 161). 1470 Jan z U. zapisuje ż. Jadwidze, c. Stanisława Skokowskiego, 130 grz. posagu i tyleż wiana (ZL VIII 85). 1542 Jan Unieszowski h. Rawa (RH III 175).

1469 Waśko kmieć z U. (ZL VIII 54). 1531-3 pobór z 1 ł. i młyna (RP).

5. 1529 dzies. z folw. 1/2 grz. plebanowi w Konopnicy, z reszty wsi 21 gr bpowi (LR 35, 429).

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom XII – http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XII/810

Kategorie: , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *