rozwiać: „A powiónuł wiaterecek, powiónuł, * Juz Marysi kwiatki, stuzki rozchwiónuł”, pieśń. weselna (Ponikwoda);

Podziel się