bardzo się dziwić; „Myśmy się dziwem, dziwowali.” (Lublin);

Podziel się