traczka—tarcie drzewa: „tracką zajmują sie”, (Głusk);

Podziel się