adwent w liczbie mnogiej; „to było jeszcze w jadwienta” (Abramowice);

Podziel się