Tajne wytwórnie broni AK w Lublinie

Granat P-42 – pod takim kryptonimem funkcjonowała domowej produkcji broń produkowana również w miejskich zakamarkach okupacyjnego Lublina. 

Kapitan Kuba-Bojarski – patron strzelnicy na Dziesiątej

Strzelnica na Dziesiątej powstała w 1935 roku w wyniku ogromnego wysiłku członków Związku Strzeleckiego.

Strzelnica na Dziesiątej

W 1935 roku Dziesiąta była jedną z najmłodszych dzielnic Lublina. Miasto włączyło ją w swe granice w 1931 roku.

Sklep Żołnierski przy Foksal

W okresie międzywojennym żołnierz polski otoczony był niezwykłą opieką.

Lubelscy rotmistrzowie w czasie powstania Chmielnickiego #2 Wojska państwowe i prywatne

Oprócz wymienionych w poprzednim artykule rotmistrzów wybranych uchwałami sejmiku lubelskiego, trzeba także wspomnieć o oficerach pochodzących z Lubelszczyzny, a biorących udział w kampaniach wojskowych w ramach wojsk państwowych i prywatnych.

Pan Tadeusz w delegacji

Na początku czerwca 1790 roku do Lublina przybył Tadeusz Kościuszko.