Kapitan Kuba-Bojarski – patron strzelnicy na Dziesiątej

Wesprzyj portal, udostępniając znajomym:

Strzelnica na Dziesiątej powstała w 1935 roku w wyniku ogromnego wysiłku członków Związku Strzeleckiego. Jej patronem został kapitan kapitan Kazimierz Paweł Bojarski ps. Kuba.

Kapitan Kuba-Bojarski urodził się w 1888 roku w podlubelskiej wówczas wsi Zemborzyce. Po skończeniu tam szkoły powszechnej, przeprowadził się z matką do Lublina. Tutaj w 1902 roku wstąpił do średniej Szkoły Handlowej. Podczas kształcenia się, wstąpił do organizacji bojowe P.P.S. Już wtedy brał udział w trudnych akcjach pod Kraśnikiem, Rejowcem, Płockiem, Cekowem i w Pawłowie, wykazując niezwykłą odwagę i przytomność umysłu.

W 1908 roku musiał przerwać naukę i uchodzić do Krakowa. Był poszukiwany przez policję rosyjską jako zaangażowany w nielegalną działalność polityczną.  W Krakowie zostaje aresztowany i osadzony w więzieniu, a następnie wywieziony z zakazem pobytu na terenie zaboru austriackiego. Z granicy niemieckiej, w ukryciu przedostaje się do Lwowa pod innym nazwiskiem (Tomasz Wasilewski). We Lwowie pracował jako zwykły robotnik, elektrotechnik. Poza tym zdał tam maturę i zaczął studia na tamtejszej Politechnice.

Gdy założono Związek Strzelecki Bojarski, niezwłocznie wstąpił w jego szeregi. Wkrótce został instruktorem wojskowym. Szkolił robotników i chłopów. Po sformowaniu Pierwszej Kompanii Kadrowej udał się do Królestwa Polskiego. Tam w Kielcach objął komendę I Kompanii I Baonu (dawna skrócona nazwa Batalionu – przyp. red.). W Janowicach Bagnistych otrzymał komendę III Kompanii I Baonu.

Na tym stanowisku był do 2 dnia bitwy pod Laskami, kiedy w zastępstwie ciężko rannego Żymirskiego objął komendę I Batalionu.

Swojego żywota dokonał w Wigilię – 24 grudnia 1914 roku. Zginął od kul karabinu maszynowego w bitwie pod Łowczówkiem. Pochowano go w Zakliczynie. Honory oddały mu 2 plutony kawalerii Beliny. W pogrzebie wziął udział sam Belina-Prażmowski.

Źródło:

Express Lubelski i Wołyński, 1935 nr 263 [http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/ – dostęp listopad 2016]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *