Strzelnica na Dziesiątej powstała w 1935 roku w wyniku ogromnego wysiłku członków Związku Strzeleckiego.