Osiedle Marii Konopnickiej Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (LSM) znajduje się w dawnej wsi Rury.