W 1954 roku nadal dokonywała się modernizacja Starego Miasta.