Miasto nasze w latach okupacji hitlerowskiej stanowiło stolicę regionu o największym nasileniu walki podziemnej w kraju.