Jak podają stronice Magistratu Miasta Lublina, historia herbu naszego tyczy się przełomu XIII i XIV wieku, kiedy to lubelscy mieszczanie zabiegali o prawa miejskie.