Czechów pojawia się w źródłach w roku 1326 w sumariuszu dokumentów dominikanów lubelskich jako „villa Czechówka”.